emApp

emApp

Normativa ISO9001

Un pla de manteniment i gestió d’equips amb un llistat d’elements sota manteniment, fitxa d’equips i màquines i històric de manteniments preventius, correctius i de control.